.
 

Pravila JU“Treća osnovna škola“ Ilidža

Izvod iz Pravila JU“Treća osnovna škola“ Ilidža

Član 14.

Osnovni odgoj i  obrazovanje učenika je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Član 22.

Školska godina traje od 1.septembra tekuće do 31.avgusta naredne godine.

Nastava u školi izvodi se po polugodištima i traje 37 radnih sedmica,s tim da se nastavni plan i program planira i realizira u okviru 35 nastavnih sedmica.

Nastava u završnom razredu škole,traje 36 radnih sedmica,s tim  da se nastavni plan i program  planira i realizuje u okvoru 34 nastavne sedmice.

 Razlika u broju radnih i nastavnih sedmica  koristi se za realizaciju posebnih programskih sadržaja  i to:

  1. obilježavanje  državnih i vjerskih  praznika,
  2. obilježavanje  dana škole i drugih  kulturnih,sportskih  aktivnosti  utvrđenih godišnjim programom rada.

Član 23.

U prvom polugodištu nastava počinje prvog ponedjeljka u septembru i završava se nakon 17 nastavnih sedmica.

Zimski odmor za učenike /učenice traje četiri sedmice i počinje  nakon završenog prvog polugodišta.

Nastava u drugom polugodištu  počinje poslije zimskog  odmora i završava se  nakon navršenih 18 nastavnih sedmica,a za učenike /učenice završnog razreda nakon 17 nastavnih sedmica.

Član 24.

Škola u skladu sa zakonom ,organizira nastavni proces u petodnevnoj radnoj sedmici.

Nastavni čas u školi traje 45 minuta.

Broj časova u toku radne sedmice utvrđuje se  nastavnim planom i programom,s tim da u toku dana učenici/učenice od I -do IV razreda ne mogu imati više od  pet ,a od V do IX razreda  više od  šest časova redovne ,izborne i ostalih oblika nastave.

Učenici/učenice od I-IV razreda imaju sedmično opterećenje  najviše do 25 časova nastave,a učenici od V-IX razreda imaju sedmično opterećenje  najviše  30 časova nastave.

Direktor /direktorica škole može ,u izuzetnim slučajevima odlučiti da produži ili skrati trajanje časova,ali to može učiniti samo uz saglasnost ministra/ministrice.

Član 25.

Nastava u školi izvodi se na jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski,hrvatski ili srpski jezik.

Član 33

Svako dijete ima pravo i obavezu da pohađa školu u toku perioda predviđenog za obavezno obrazovanje.

Obavezno je pohađanje redovne osnovne škole u trajanju od devet godina,i to za djecu od šest do petnaest godina starosti.

Školskim obveznikom  redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 1.marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Član 51.

Ocjenjivanje učenika u školi je javno i kontinuirano i vrši se u skladu i na način propisan Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovnju i Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika.

Član 54.

Roditelj  ili staratelj učenika /učenice  ima pravo  prigovora na utvrđenu ocjenu ili opći uspjeh na kraju drugog  polugodišta,odnosno na kraju školske godine.

Prigovor se podnosi Nastavničkom vijeću škole u roku od 48 sati od dana saopćavanja uspjeha učenika/učenice.

Nastavničko vijeće u roku od tri dana odlučuje o prigovoru roditelja ili staratelja.

Ako Nastavničko vijeće usvoji prigovor,obrazovaće komisiju koja će provjeriti znanje učenika/učenice u roku od dva dana .

Ocjena komisije je konačna.

Prigovorom se može tražiti izuzeće predmetnog nastavnika/nastavnice u radu komisije.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com