.
 

OGLEDNO-UGLEDNI ČASOVI ŠKOLSKE 2014/15. GODINE

Plan kolektivnog stručnog usavršavanja školske 2014/15. godine

RB

NASTAVNIK

TEMA

TERMIN

1.

Vegara Meliha

Dijete s cerebralnom paralizom

Oktobar

2.

Bašić MIrsada

Interaktivna nastava i motivacija učenika

Oktobar

3.

Hasić Nafija

Matematika u nastavi

Oktobar

4.

Kovačević NIhada

Nasilje među djecom

Novembar

5.

Hafizović Vekaz

Komunikacija kao osnova nastavnog i vannastavnog rada

Novembar

6.

Karić Vezira

Mogućnost efikasnog učenja i poučavanja u nastavi

Novembar

7.

Brković Zlatka

Predrasude i stereotipi

Decembar

8.

Jakubović Alma

Posebne potrebe-nadarenost

Decembar

9.

Dragičević Zrinka

Učenje i motivacija za učenje

Februar

10.

Gigić Adisa

Nivoi znanja i ocjenjivanja u matematici

Februar

11.

Ibričić Zerina

Hiperaktivna djeca i poteškoće u stvarnom prijateljstvu

Februar

12.

Hodžić Salem

Psihološko djelovanje boje

Mart

13.

Ćeranić Zehra

Partnerstvo s roditeljima

Mart

14.

Šljivić Nermana

Kako očuvati glasne žice prosvjetnih radnika

Mart

15.

Šurković Elvir

Obrazovanje u BiH

April

16.

Ahmić Omer

Mehatronika u n astavi

April

17.

Hamzić Esad

Porodica je prva socijalna ustanova

Maj

 

Plan realizacije oglednih-uglednih časova školske 2014/15. godine

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

1.

Tokić Almedina

Unit 3: Food, food, food

Oktobar

2.

Smajlović Bida

„Zanimanje ljudi“

Oktobar

3.

Kukić Dženana

IKT: „Bosna“ Branko Ćopić

Novembar

4.

Karić Elvedina

IKT: „Breza“ Slavko Kolar

Novembar

5.

Mahmutović Elma

Papir, karton i ljepenka

Novembar

6.

Jordamović Amra

Matematika-geometrija

Decembar

7.

Osmanović Osman

Pravougli koordinatni sistem u ravni

Decembar

8.

Hodžić Jasmina

Gramatika, prošlo vrijeme(obrada)

Decembar

9.

Tinjak Dijana

Društvo-Geografska obilježja BiH

Februar

10.

Agić Sedina

U svakom dijelu dana se obraćam Allahu dž.š.

Mart

11.

Pašić Dalila

Moja okolina-Godišnja doba, proljeće

Mart

12.

Čičak Vilma

Moja okolina-divlje životinje

April

13.

Burić Elvira

Likovna kultura-Šareni leptir

April

14.

Suljić Esad

Količina toplote

April

15.

Ramić Mera

Dijeljenje dvocifrenim brojem

Maj

 

Teme koje će se u okviru stručnog usavršavanja realizovati na sjednici                                                  Nastavničkog vijeća školske 2014/15. godine

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

1.

Bašić MIrsada

Interaktivna nastava i motivacija učenika

Oktobar

2.

Karić Vezira

Mogućnost efikasnog učenja i poučavanja u nastavi

Novembar

3.

Jakubović Alma

Posebne potrebe-nadarenost

Decembar

4.

Dragičević Zrinka

Učenje i motivacija za učenje

Februar

5.

Šljivić Nermana

Kako očuvati glasne žice prosvjetnih radnika

Mart

6.

Šurković Elvir

Obrazovanje u BiH

April

7.

Hamzić Esad

Porodica je prva socijalna ustanova

Maj

 

Ostale teme iz Programa stručnog usavršavanja realizovat će nastavnici na stručnim aktivima u školi školske 2014/15.godine.

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com