.
 

Plan kolektivnog stručnog usavršavanja školske 2014/15. godine

RB

NASTAVNIK

TEMA

TERMIN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.


Plan realizacije oglednih-uglednih časova školske 2014/15. godine

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 

Teme koje će se u okviru stručnog usavršavanja realizovati na sjednici Nastavničkog vijeća školske 2014/15. godine

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 

Ostale teme iz Programa stručnog usavršavanja realizovat će nastavnici na stručnim aktivima u školi školske 2014/15. godine

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com